Τι θα γίνει με αυτή την κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις; Πώς το σχολίασε ο Λιανός; Οι απαντήσεις στο video